สมัครงาน : Accountant , Senior Accountant

Accountant , Senior Accountant

Moga Hair salon (Thailand)

Moga Hair salon (Thailand)

Accountant , Senior Accountant

รหัสอ้างอิง : MOGA002

Moga Hair salon (Thailand)'s Job

Moga Hair salon (Thailand)'s Job

Moga Hair salon (Thailand)'s Job

Bang Sue Amnat Charoen

30000 ++

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
23-35 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
3 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


Job Description:

- ดูแลรับผิดชอบงานระบบบัญชีและการเงินทั้งหมด เช่น บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภท และการควบคุมเงินสดและเงินในบัญชี ของทุกสาขาและทุกที่ของบริษัท
- รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลงานบัญชีให้สมบูรณ์
- มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรดี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน และงบการเงินประจำปี เพื่อส่ง AUDITOR ให้ทันเวลาตามรอบบัญชีของบริษัท
- ทำงานจันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน) เวลาทำงาน 9.30 - 18.30 น.
- ประจำที่สานักงานใหญ่ เขตบางซื่อ (สถานี MRT บางซื่อ ใกล้ LOTUS ประชาชื่น)


RANGE OF SALARY
- 30,000 BAHT ขึ้นไป
- GENDER / AGE
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปีJob Specifications:
Qualifications :
- มีความรู้ความสามารถด้านการทำบัญชี เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใฝ่รู้ในการทำงาน และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันเวลา
- สามารถไปทำงานนอกสถานที่ได้ เช่น ไปตรวจสอบสาขาต่างๆ ได้ หรือ ประชุมนอกสถานที่ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และ บุคคลภายนอก
- สามารถที่จะเป็นผู้นำทีมและใช้การสื่อสารที่ดีกับทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่น
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเนื่องจากต้องจัดทำให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี
- มีความสามารถด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษดี
- มีการสื่อสารที่ดีและมีทักษะด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานทุกระดับ
- มีความคิดเชิงบวกและยินดีที่จะยอมรับการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีทั้ง Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีEducation :
- ปริญญาตรีสาขาบัญชี / การเงิน - ปริญญาโท และ CPAExperience :
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการบัญชี / การเงิน หรือเคยมีประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการจะเป็นประโยชน์

สวัสดิการ


- เงินเดือนประจา ค่าเบี้ยขยัน และอื่น
- วันหยุดพักร้อนประจาปี งานเลี้ยงประจาปี ประกันสังคม

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Moga Hair salon (Thailand)
ประเภทธุรกิจ  :  Others
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :  

MOGA เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการความงามด้านเส้นผม มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปีแล้ว ซึ่งทุกสาขาที่เปิดให้บริการจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนาของประเทศไทยทั้งสิ้น

โดยปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 7 สาขา ทั้งในกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ พนักงานทั้งสิ้นประมาณ 150 คน

และมีสถาบัน MOGA ACADEMY เป็นโรงเรียนเพื่อช่วยพัฒนาฝีมือของพนักงานในทุกๆด้าน รวมทั้งมีหลักสูตรสาหรับสอนบุคคลภายนอกด้วย