สมัครงาน : Accounting assistant manager (including Human Resource)

Accounting assistant manager (including Human Resource)

Senshu Electric International Co., Ltd.

Senshu Electric International Co., Ltd.

Accounting assistant manager (including Human Resource)

รหัสอ้างอิง : senden001- 3

Senshu Electric International Co., Ltd.'s Job

Senshu Electric International Co., Ltd.'s Job

Senshu Electric International Co., Ltd.'s Job

Huay Kwang Huay Kwang Bangkok

30000 - 40000

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thailand
เพศ :
Female
อายุ :
28-40 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
3 - 15 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


Job Description:
- Manage all daily, monthly and yearly accounting things
ex) Profit & Loss report, Summary of sales report, Sales and Cost report and so on
- Include HR & admin

Qualifications:
- Woman
- Age: 28 ~ 40
- Can speak English or Japanese
- Can close F/S by her own.

Salary: Around 35,000B/month

สวัสดิการ


Social insurance
Health insurance
Provident Fund

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Senshu Electric International Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Others
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :