สมัครงาน : Accounting & Financial

Accounting & Financial

รหัสอ้างอิง : ORO_002

ORO (Thailand) Co., Ltd.'s Job

Asok Bangkok

30000 - 35000

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : None

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
23-35 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
N/A ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
■ Qualification ■


1. Have accountancy degree
2. Have continuing Professional Development (CPD)
3. Able to use Express Software
4. Age not over 35 years old
5. Have experience in accounting company or audit firm will be welcome
6. Able to start work immediately■ Job Description ■


- Accounting company and audit firm.
- Control transfer money.
- Bookkeeping receive voucher, payment voucher, purchase voucher, sale voucher, journal voucher, amortization prepaid expense, accrued expense.
- Record fixed assets register and calculate depreciation assets.
- Update Supplier files for transfer payments.
- Issued Invoice, Receipt/Tax Invoice and update customer files.
- Submit withholding tax (P.N.D.1, 3, 53, 54, PND.1Kor), social security fund, value added tax (P.P.30, P.P.36), report input-output vat for revenue, personal tax (P.N.D.90, 91), Corporate income tax (PND.50,51).
- Control all company’s accounting and issued financial statement such as; Trial balance, Profit & Loss statement, Balance sheet.
- Reconcile all transaction for support to auditor and revenue department.
- Closed monthly and annual financial statement. -Submit work permit, Visa.■ Salary ■


30,000-35,000 THB

สวัสดิการ


• Work on weekday 9.00 - 18.00 (Comparatively long holiday in Songkran and New year)
• Normally no Over Time work (20 hours over time work payment including in Salary)
• Annual leave 8 days/year
• Bonus 1 time/year/1 month (Paid 2 month in last year due to company performance)
• Transportation Fee Actual fee, but not over 3,500 THB)
• Social Security Contribution


Working start: immediately

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  ORO (Thailand) Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Advertising / Public Relations / Marketing
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :