สมัครงาน : Application & Infrastructure Analyst/Consultant

Application & Infrastructure Analyst/Consultant

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.

Application & Infrastructure Analyst/Consultant

รหัสอ้างอิง : TTNI01 -3

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.'s Job

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.'s Job

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.'s Job

Ploen chit All Seasons Place Bangkok

39000 - 72000

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
22-34 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานสัญญาจ้าง
ประสบการณ์การทำงาน :
1 - 8 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


คำอธิบายลักษณะงาน:

- การวิเคราะห์ระบบงาน (ตรวจสอบข้อผิดพลาด,ส่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับบุคคลที่เหมาะสมเกี่ยวกับขั้นตอนและ Protocol)
- การสนับสนุนผู้ใช้ (ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากความต้องการของลูกค้า)
- สร้างเอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์สำหรับลูกค้าและการจัดการ
- ประสานงานและเจรจาต่อรองกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (ลูกค้า, ทีมงานภายใน div อื่น ๆ ฯลฯ) ในการประมวลผลและตอบสนองการดำเนินงานและโครงการ


คุณสมบัติ:

- อายุระหว่าง 22-34 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมโทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 1-8 ปีในด้านธุรกิจแผนกบริการด้านไอทีธุรกิจและยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
-ประสบการณ์ในด้านการให้บริการกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ประสบการณ์ในด้านการทำงานการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะในด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นในระดับดี
-ภาษาอังกฤษ (TOEIC 650 หรือระดับใกล้เคียงกัน)
-ถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ *****


** ความสามารถในการทำงานเป็นกะและมีความยืดหยุ่นชั่วโมง (กะเช้า: 7.30-16.30 กะบ่าย: 11.00-20.00, กะกลางคืน: 20.30-8.00 * (หลังจากตี5 นับเป็น OT)

สวัสดิการ


1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
2. ค่าทันตกรรม (แบบเพิ่มเติมกองทุนประกันสังคม)
3. ประกันอุบัติเหตุ
4. งานท่องเที่ยวบริษัทประจำปีและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
5. เบี้ยเลี้ยงการทำงานนอกสถานที่ (ต่างจังหวัด) 100บาทต่อวัน
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7.ค่าเบี้ยเลี้ยง หลังจากผ่านทดลองงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง 50 บาทต่อวันต่อกะ ค่าเบี้ยเลี้ยง 150 บาทสำหรับกะกลางคืน

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  IT - Hardware / Software / Telecommunication / Internet
เว็บไซต์  :  http://www.ttni.co.th/en/company/
ข้อมูลบริษัท  :  

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd. is a fast growing collaborative between Toyota Tsusho Corporation (TTC) , Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd. and TT Network Integration Asia Pte. Ltd. to serve the network need of Toyota group and its affiliates outside Japan. Our focuses are on global network construction, application development, digital engineering, and support system to promote seamless technology throughout the group.  With continuously growing performance, we are expanding our business in response with rapid growth of the industry.  

We offer generous remuneration and benefit package for self- motivated, service- oriented, with high working ethic professionals who strive for career success and willing to be part of this dynamic team.