สมัครงาน : Consultant - Logistics (Sales, Purchase, Stock)

Consultant - Logistics (Sales, Purchase, Stock)

JASTEC (THAILAND) CO., LTD.

JASTEC (THAILAND) CO., LTD.

Consultant - Logistics (Sales, Purchase, Stock)

รหัสอ้างอิง : JT04-2

JASTEC (THAILAND) CO., LTD.'s Job

JASTEC (THAILAND) CO., LTD.'s Job

JASTEC (THAILAND) CO., LTD.'s Job

Huay Kwang Bangkok

20000 ++

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
22-28 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
3 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ในสาขาโลจิสติกส์หรือสาขาอื่่นๆที่เกี่่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในระบบการขนส่งโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ

สวัสดิการ


สวัสดิการของบริษัทฯ

- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล
- โบนัส
- อบรมความรู้
- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
- สัมนาท่องเที่ยวต่างจังหวัด

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  JASTEC (THAILAND) CO., LTD.
ประเภทธุรกิจ  :  IT - Hardware / Software / Telecommunication / Internet
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :  

 

JASTEC (THAILAND) CO.,LTD. A member of Japan System Techniques Group

We are ISV and Software House , developing software on customer demand for Trading Business Company , Manufacturing Factory and Etc.

- Development of Business Application Software
- Computer Consultant Services and Support
- Sale of Computer Hardware and License Software 

 

บริษัท จาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นประกอบธุรกิจหลักจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาซอฟแวร์ เราได้มีการปรับปรุงซอฟท์แวร์ระบบตลอดเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและการบริการลูกค้า ตลอดจนดูแลและให้คำแนะนำช่วยทางด้านเทคนิคหรือปัญหาทั่วไปทางด้านระบบ