สมัครงาน : ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

Asian Identity Co., Ltd.

Asian Identity Co., Ltd.

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

รหัสอ้างอิง : ASIAN_001

Asian Identity Co., Ltd.'s Job

Asian Identity Co., Ltd.'s Job

Asian Identity Co., Ltd.'s Job

Wattana Klong Tan Nua Bangkok

30000 ++

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Excellent

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
24-30 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
2 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

・ ช่วยลูกค้าวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล วางแผนโครงการและฝึกอบรมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
・ ทำการวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อแยกแยะและระบุปัญหาที่ลูกค้าพบ
・ ออกแบบข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
・ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการและสนับสนุนตลอดจนส่งมอบโครงการ
คุณสมบัติ:

・ อายุระหว่าง 24 – 30 ปี
・ สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี (ระดับ N2 ขึ้นไป)
・ มีประสบการณ์ 2 ปีในด้านการขาย, การพัฒนาธุรกิจ. ทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
・ ถ้ามีความรู้ด้าน HRBP or HR Development จะพิจารณาเป็นพิเศษ
・ คิดอย่างมีตรรกะ มีทักษะด้านการสื่อสาร มีข้อสรุปจากความคิดของตัวเองที่ชัดเจนและใช้เหตุผลที่มั่นคงโดยใช้กรอบในการจัดระเบียบเป้าหมย

สวัสดิการ


・ ประกันสังคม
・ โบนัสประจำปี
・ ค่าอินเทนซีฟ
・ มีโอกาสฝึกงานที่ญี่ปุ่น
・ เงินเดือน 30,000++ (พิจารณาจากประสบการณ์)

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Asian Identity Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Business Service / Management Consultancy
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :  

Asian Identity Co.,Ltd. is Thailand’s organizational about human resource. We work with top executives and managers from Asian companies in South East Asia to help them improve their organizational performance to achieve their goals.  

 We are striving to create and organization where employees can build up its core “Identity”, and link them to the organization in a fitting alignment. We wish and believe that we would bring an era of “Asia is one”, that allows peoples experience great teamwork over the different of nations and culture as a whole.

 Inhere in our Thai and Japanese consultants with multicultural experiences including professional facilitating partners from other Asian countries, our combination of experience and expertise can greatly add value to your company’s goals. Our head office is situated in Thong lor area of Bangkok.