สมัครงาน : Credit Analysis Manager

Credit Analysis Manager

Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.

Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.

Japanese Leading company of Leasing.

Credit Analysis Manager

รหัสอ้างอิง : Thai ORIX 004-2

Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.'s Job

Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.'s Job

Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thailand
เพศ :
N/A
อายุ :
28-40 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
5 - 10 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


ลักษณะงาน

- ตรวจสอบรายละเอียดการประชุมสัญญาเช่า
- ตรวจสอบรายงานการประชุมวิเเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อ เช่น วิเคราะห์ 5Cs, วิเคราะห์งบการเงิน, ประมวลผลสินเชื่อ, วิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์
- จัดทำรายงานคำชี้แจงเกี่ยวกับความเสี่ยงให้แก่คณะผู้บริหาร
- ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของคณะทำงาน
- ติดตามผลและสังเกตุการณ์เพื่อปรับปรุง

คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 28-40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ 5-10 ปี
- สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- เงินเดือน สามารถเจรจาได้

สวัสดิการ


- ค่าทันตแพทย์
- ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
- เงินโบนัส

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Financial Services / Banking / Insurance
เว็บไซต์  :  http://www.orix.co.th
ข้อมูลบริษัท  :