สมัครงาน : Customer Service

IDEC ASIA (THAILAND) CO., LTD

Customer Service

รหัสอ้างอิง : IDEC_001

IDEC ASIA (THAILAND) CO., LTD's Job

Wattana Bangkok

20000 - 25000

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
25-35 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
2 - 3 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า (Customer Service) 2-3 ปีขึ้นไป *จำเป็น
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีขึ้นไป *จำเป็น
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ Microsoft office, Excel, Power point ได้ (ถ้าใช้ได้ในระดับดีหรือเชี่ยวชาญจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีความมุ่งมั่นและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. จริงใจ มีความรักองค์กร และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท


รายละเอียดงาน

1. ประสานงานสื่อสารกับผู้ค้าและตัวแทนจำหน่ายในเรื่องราคาและตรวจสอบเวลาในการจัดส่ง
2. ดูแลข้อมูลสำคัญในระบบ Navision (Enterprise Resource Planning)
3. ตรวจสอบสถานะในการจัดส่งสินค้าและอัพเดทรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานติดต่อกับตัวแทนต่างๆเมื่อมีการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิต
5. อัพเดทสถานะและเตรียมข้อมูลเพื่อมอบให้ตัวแทนจำหน่าย
6. จัดทำรายงานสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานะการจัดส่งรายสัปดาห์
7. จัดทำใบ Tax Invoice (ใบแจ้งหนี้) ให้ระบบและให้แก่ตัวแทนจำหน่าย
8. จัดการคลังสินค้าและตรวจสอบสินค้าคงคลัง
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

สวัสดิการ


เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น.

สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. การตรวจร่างกายประจำปี
3. ประกันภัยกลุ่ม
4. โบนัสประจำปี

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  IDEC ASIA (THAILAND) CO., LTD
ประเภทธุรกิจ  :  Industrial Machinery / Automation Equipment
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :