สมัครงาน : Division Manager of Marketing

Division Manager of Marketing

Glico Frozen (Thailand) Co.,Ltd.

Glico Frozen (Thailand) Co.,Ltd.

Division Manager of Marketing

รหัสอ้างอิง : Gl001

Glico Frozen (Thailand) Co.,Ltd.'s Job

Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
30-35 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
N/A ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


รายละเอียดงาน:-

.การจัดการด้านสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า (กำหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดกากลุ่มผลิตภัณฑ์)
.รายงานและทำการวิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลรวมถึงข้อมูล AC Nielsen.
.ทำงบประมาณประจำปี/พัฒนาด้านการสื่อความหมาย/ทำแผนการตลาด/การดำเนินการและการควบคุม/วิเคราะห์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภค

คุณสมบัติ:-

.เพศชายหรือหญิง อายุ30-35 ปี
.จบในสาขาการตลาดหรือสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office AC Nielsen ในการทำงาน
.มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการวิเคราะห์ด้วยการคิดเชิงตรรกะ
.มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.สามารถใช้งานภาษาอังกฤษด้านการเขียนและการพูดได้เป็นอย่างดี (สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ


สวัสดิการต่างๆ

.ค่าเดินทาง
.เงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานสูญเสียอวัยวะจากการทำงาน และ นอกเหนือจากการทำงาน
.เงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานเสียชีวิตจากการทำงาน
.สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
.เงินช่วยเหลือสำหรับค่าการดูแลทางแพทย์สำหรับเด็ก
.เงินช่วยเหลือสำหรับพิธีงานแต่งงาน
.เงินช่วยเหลืองานศพของพนักงาน
.เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
.เงินช่วยเหลือสำหรับค่าเล่าเรียนบุตร
.ประกันสังคม
.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท (ถ้ามี)

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Glico Frozen (Thailand) Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Beverages / Food / Restaurant / Catering / Hotel / Resort / Tourism / Travel Agency
เว็บไซต์  :  http://www.glico.com/iceth/
ข้อมูลบริษัท  :  

 

 

บริษัท กูลิโกะ โฟรเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด 

"ปรัชญาของกูลิโกะ"
สุขสันต์แห่งชีวิตที่สุดแห่งรสชาติ 
สร้างสรรค์ความประทับใจในรสชาติที่เป็นเลิศ 
ความสุขใจในการที่มีสุขภาพแข็งแรง และการมีชีวิตที่สดใสร่าเริง 
กูลิโกะมีแรงบั
ดาลใจที่จะมอบความประทับใจในรสชาติที่เป็นเลิศ 
ความสุขใจในการที่มีสุขภาพแข็งแรง และการที่มีชีวิตที่สดใสร่าเริง
เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต

 

 

 

หัวใจในทำงานของกูลิโกะ
การสร้างสรรค์พัฒนา ความสนุกกับงาน และความกระตือรือร้น
สร้างสรรค์พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ กล้าที่จะพัฒนาในสิ่งที่สนใจ สิ่งที่แปลกใหม่ สิ่งที่ให้ความสุข   สิ่งที่เป็นเลิศ และสิ่งที่ท้าทายความสามารถ 
เราจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งท้าทายเหล่านี้ที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาในการทำงาน ยิ่งไปกว่านั้น ทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์จากความคิดสร้างสรรค์ที่เราได้คิดค้นขึ้นมา