สมัครงาน : Human Resources Manager

Human Resources Manager

Moga Hair salon (Thailand)

Moga Hair salon (Thailand)

Human Resources Manager

รหัสอ้างอิง : MOGA001

Moga Hair salon (Thailand)'s Job

Moga Hair salon (Thailand)'s Job

Moga Hair salon (Thailand)'s Job

Bang Sue Bangkok

35000 ++

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Excellent

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
37-44 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
2 - 5 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


Job Description:

・Managing a recruitment team and achieving sales targets.
・Selling recruitment services to all types of businesses.
・Establishing recruitment and selection strategies.
・Managing and controlling recruitment systems and processes.
・Handling recruitment assignments including screening applications, interviewing and screening candidates.
・Conducting competency-based interviews, tests and other related activities.
・Searching for qualified candidates as per customer requirements.
・Developing recruitment methods in order to attract job applicants.
・Preparing recruitment budgets.
・Developing and maintaining a network of contacts to help identify and recruit qualified candidates.
Qualifications:

・Thai nationality only, age 37-44 years old.
・At least Bachelor Degree in Human Resources Management, Human Resources Development or related fields
・Minimum of 5 years’ experience in a recruitment or sales role in a recruitment business or related type of service business. Having at least 2 years management
・Strong computer skills, especially relating to MS Office.
・Mature person with strong leadership and organization skills.
・Able to achieve recruitment targets.
・Very good written and verbal skills in English.
・Ability to work under pressure and manage priorities to meet deadlines.
・Able to travel up-countryJob Purpose:

Responsible for the day to day running of Human Resource Management and Training to ensure administration systems, company policies and
procedures are followed whist focusing on people development and employee satisfaction.

Key Responsibilities:

- Implement and maintain all human resources policies relating to recruitment, promotions, transfers, personnel administration, and employee relations.
- Recruiting and interviewing Management team for internal promotion at store level with the operations team.
- Monitor HR payroll and administer Compensation and Benefits at store level.
- Organize various activities including staff party, manager’s conference and other activities as assigned by supervisors.
- Advice Operations team (Operation manager / Area Coach / Management team) on human resources issues to ensure employee satisfaction.
- Produce period end reports for new hires, termination, turnover and resignation reasons.
- Set up effective communication channels with stores such as newsletter, PR, memos etc.
- Maintain manpower control report.
- Ensure exit interviews conducted and taken into action for all management terminating their employment.
- Administer Employee Satisfaction Survey and assist in addressing issues/concerns highlighted.
- Ensure job descriptions and person specifications are developed, updated and communicated on a regular basis for all positions.
- Ensure orientation program is conducted for new joiners.
Responsible for maintaining as active source of potential employees to ensure throughout the stores is staffed.
- Ensure that HR monthly report is completed on a timely basis.
- Analyze the result of performance appraisal for all staff to define key areas of improvements


สวัสดิการ


- 35,000 BAHT up and/or Salary based on experience and performance
- Basic Salary, incentive & other
- Annual Vacation, New Year party, Social Securities


- Working Days :
Monday - Saturday (day off 2nd & 3rd Saturday of month), Working Time: 9.30 - 18.30


- Working station :
Head office at Bangsue ( MRT station "Bangse" near Lotus Prachachun(Taopoon)

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Moga Hair salon (Thailand)
ประเภทธุรกิจ  :  Others
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :  

MOGA เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการความงามด้านเส้นผม มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปีแล้ว ซึ่งทุกสาขาที่เปิดให้บริการจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนาของประเทศไทยทั้งสิ้น

โดยปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 7 สาขา ทั้งในกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ พนักงานทั้งสิ้นประมาณ 150 คน

และมีสถาบัน MOGA ACADEMY เป็นโรงเรียนเพื่อช่วยพัฒนาฝีมือของพนักงานในทุกๆด้าน รวมทั้งมีหลักสูตรสาหรับสอนบุคคลภายนอกด้วย