สมัครงาน : ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Honda Engineering Asian Co., Ltd.

Honda Engineering Asian Co., Ltd.

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

รหัสอ้างอิง : Honda_Engineer001

Honda Engineering Asian Co., Ltd.'s Job

Chon Buri

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Good

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
22-35 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
1 - 2 ปี
จำนวนที่รับ :
2 ตำแหน่ง

รายละเอียด


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- แปลงานในสายด้านการผลิตและงานธุรการต่างๆ
- สามารถเป็นล่ามในที่ประชุมและแปลเอกสารต่างๆได้เป็นอย่างดีQUALIFICATIONS:

- เพศชายหรือหญิง
- อายุระหว่าง 22-35 ปี
- ปริญญาตรีทางด้านอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
- มีประสบการณ์ทางด้านล่ามภาษาญี่ปุ่น
- สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับดี (JLPT N2 ขึ้นไป)

สวัสดิการ


-

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Honda Engineering Asian Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Production / Manufacturing / Engineering
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :  

บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด (Honda Engineering Asian Co., Ltd.: EGAS) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทย ดำเนินการอิสระโดยมีบริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Honda Engineering Co., Ltd.) ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2542 สำนักงานตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยายการผลิตไปที่นิคมอมตะ จังหวัดชลบุรี  

 

ลักษณะธุรกิจ : ผู้ผลิตแม่พิมพ์ (DIE&MOLD) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ รวมถึงการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์และเครื่องจักร เพื่อสนันสนุนการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของบริษัทในกลุ่มฮอนด้าทั่วโลก 

พ.ศ. 2542 ก่อตั้งบริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด และตั้งหน่วยงาน Press Die 

พ.ศ. 2543 ตั้งหน่วยงาน Power train เพื่อประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรและหน่วยงาน Die Casting เพื่อผลิตแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม (Casting Die) เช่น ฝาครอบเครื่องยนต์ เป็นต้น พ.ศ. 2547  ตั้งหน่วยงาน Welding Equipment เพื่อประกอบอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ทำหน้าที่จับหรือควบคุมชิ้นส่วน (รถยนต์) แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน

 พ.ศ. 2548  ตั้งหน่วยงาน PO Mold เพื่อผลิตและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 

พ.ศ. 2551  ตั้งหน่วยงาน EGAS-D เพื่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์