สมัครงาน : ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Transtrons (Thailand) Co.,LTD

Transtrons (Thailand) Co.,LTD

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

รหัสอ้างอิง : TT02-2

Transtrons (Thailand) Co.,LTD's Job

Transtrons (Thailand) Co.,LTD's Job

Samseannok Huay Kwang Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Excellent

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
25-35 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
2 - 10 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


บทบาทและความรับผิดชอบ:

• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
• สนับสนุนและประสานงานกับทีมงานฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
• แปล / ล่ามในที่ประชุมฝ่ายโรงงาน
• ประสานงานระหว่าง พนักงานไทย และ ญี่ปุ่น
• รับผิดชอบฝ่ายการฝึกอบรม

คุณสมบัติ:

• สัญชาติไทยเท่านั้น
• อายุระว่าง 25-35 ปี
• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น
• มีประสบการณ์ล่าม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีประสบการณ์ด้านธุรการ และ ฝ่ายบุคคล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีความสามารถทั้งการพูด และ การเขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถทั้งการพูด การอ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น ได้เป็นอย่างดีมาก (ระดับ N1, N2)
• มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ (MS. Office)

สวัสดิการ


• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่าอาหาร
• ค่าเดินทาง
• โบนัส 2 ครั้งต่อปี
• ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
• เครื่องแบบพนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Transtrons (Thailand) Co.,LTD
ประเภทธุรกิจ  :  IT - Hardware / Software / Telecommunication / Internet
เว็บไซต์  :  http://www.transtron.com/en/
ข้อมูลบริษัท  :  

TRANSTRON (THAILAND) Co., Ltd., is a joint venture between Fujitsu Group and Isuzu of Japan . Now, we are looking new members in below position for joining our team quickly.