สมัครงาน : หัวหน้าส่วนกฎหมาย / ผู้จัดการฝ่าย

หัวหน้าส่วนกฎหมาย / ผู้จัดการฝ่าย

Thai Glico Co., Ltd.

หัวหน้าส่วนกฎหมาย / ผู้จัดการฝ่าย

รหัสอ้างอิง : TGLC002

Thai Glico Co., Ltd.'s Job

Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
40+ ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
5 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


หัวหน้าส่วนกฎหมาย / ผู้จัดการฝ่าย
คุณสมบัติ
-เพศชายหรือเพศหญิง / อายุ 25-35 ปี
•ปริญญาตรีสาขากฎหมาย
•มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในบริษัทกฎหมายต่างประเทศหรือในประเทศ
•เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง
•มีประสบการณ์ในด้านการทำสัญญาและเจรจาต่อรองระหว่างเอเชีย-แปซิฟิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความสามารถในการจัดการและนำข้อเสนอที่เป็นอิสระ
•มีความมั่นใจและมีความสามารถในการริเริ่มการทำงานของตัวเอง
•ความรู้เกี่ยวกับงานด้านภาษีทรัพย์สินทางปัญญา
•มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีของการพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมายในวิธีที่ง่ายและเข้าใจได้

รายละเอียดงาน

•มีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองตรวจทานแก้ไขและจบสัญญาเอกสารทางกฎหมายเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
•ให้คำแนะนำทางกฎหมายทั้งหมดที่ถูกต้องรวมทั้งการให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหากับหน่วยงาน บริษัทในเครือ
•ดูแลการจัดการตรวจสอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
•มีความรู้ของกฎหมายท้องถิ่นของประเทศพันธมิตรเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างประเทศและความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
•พัฒนาสัญญามาตรฐานระบบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายของบริษัท
•ฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ
•ช่วยปัญหาที่ต้องการการสนับสนุนในโครงการต่างๆทางกฎหมายเท่าที่จำเป็น

สวัสดิการ


สวัสดิการต่างๆ

.ค่าเดินทาง
.เงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานสูญเสียอวัยวะจากการทำงาน และ นอกเหนือจากการทำงาน
.เงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานเสียชีวิตจากการทำงาน
.สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
.เงินช่วยเหลือสำหรับค่าการดูแลทางแพทย์สำหรับเด็ก
.เงินช่วยเหลือสำหรับพิธีงานแต่งงาน
.เงินช่วยเหลืองานศพของพนักงาน
.เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
.เงินช่วยเหลือสำหรับค่าเล่าเรียนบุตร
.ประกันสังคม
.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท (ถ้ามี)

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Thai Glico Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Beverages / Food / Restaurant / Catering / Hotel / Resort / Tourism / Travel Agency
เว็บไซต์  :  http://www.thaiglico.com/
ข้อมูลบริษัท  :