สมัครงาน : พนักงานดูแลเครื่องจักร

พนักงานดูแลเครื่องจักร

Siam Kanamoto Co., Ltd

พนักงานดูแลเครื่องจักร

รหัสอ้างอิง : SK002

Siam Kanamoto Co., Ltd's Job

Siam Kanamoto Co., Ltd's Job

Siam Kanamoto Co., Ltd's Job

Samut Prakan

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : None

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
Male
อายุ :
25-40 ปี
ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
N/A ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบในการบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

2. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฎิบัติงานอยู่กับเครื่องจักร

4. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร


คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า , เตรื่องกล , วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

4. มีความกระตือรือร้น , สามารถทนแรงกดดันได้

5. สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่

วิธีการสมัคร

1. ส่งใบสมัครทาง E-mail

2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

สวัสดิการ


-

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Siam Kanamoto Co., Ltd
ประเภทธุรกิจ  :  Financial Services / Banking / Insurance
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :  

Siam Kanamoto is the Joint Venture of Siam group and Japanese public company Kanamoto.