สมัครงาน : Operation/ Customer Service Leader (Japanese nationality)

Operation/ Customer Service Leader (Japanese nationality)

Naturally Plus (Thailand) Co.,Ltd

Naturally Plus (Thailand) Co.,Ltd

Operation/ Customer Service Leader (Japanese nationality)

รหัสอ้างอิง : NP_002

Naturally Plus (Thailand) Co.,Ltd's Job

Naturally Plus (Thailand) Co.,Ltd's Job

Naturally Plus (Thailand) Co.,Ltd's Job

Asok Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Excellent

ทักษะภาษาอังกฤษ : Excellent

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Japanese
เพศ :
N/A
อายุ :
30-40 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
3 - 5 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


Qualifications:

1. Japanese Nationality, Male or Female, age 30 - 40 years
2. Bachelor’s degree or higher in any field
3. Able to communicate (Business Level); writing and speaking in English
4. Thai Language will be benefit
5. Having some work experience in Coordinator, Customer Service, or MLM business will be advantage
6. Posing Positive and Can Do Attitude,
7. Having a good personality, Interpersonal skill and Service mind.
8. Able to perform business trip in upcountry and oversea occasionally.


Roles & Responsibilities:

1. Prepare and Generate reports to the head quarter ( Inventory and logistics reports , Monthly Management Analysis reporting )
2. Handle request regarding system issues.
3. Handle products import related matters.
4. Manage stock inventory
5. Manage NPTH Homepage
6. Respond promptly to customer inquiries, handle and resolve customer complaints
7. Obtain and evaluate all relevant information to handle inquiries and complaints
8. Aid customers in completing purchases and transactions
9. Process orders, forms, applications and requests
10. Perform as a contacting point between Naturally Plus Thailand and other countries


Working Hours: 5days/week

Monday- Sunday (By rotation) : 10.30-19.30
(One hour lunch break )


応募条件:

<必須スキル・経験>
1.日本国籍、男性または女性、30〜40歳
2.学士号以上(分野問わず)
3.英語でのライティングとコミュニケーションが可能(ビジネスレベル)
4.ポジティブな方。
5.対人スキルが高い方、サービス精神がある方。

<歓迎スキル・経験>
6.タイ語ができたら尚可
7.コーディネーター、カスタマーサービス、またはMLMビジネスでのいくつかの勤務経験


具体的な業務内容:

1.本社へのレポートの作成と生成(インベントリおよびロジスティクスレポート、月次管理分析レポート)
2.システムの問題に関する解決対応
3.商品の輸入に関連する業務
4.在庫管理
5. NPTHホームページの管理・運用
6.顧客問い合わせに対する迅速な対応と顧客クレーム対応
7.問い合わせやクレーム対応に必要なすべての情報を入手し評価実施
8.購入や取引完了に関するサポート業務
9.注文から納品までの関連業務
10. Naturally Plus Thailandと他国との連携業務


勤務時間:週5日

月曜日〜日曜日(回転による):10.30-19.30
           (1時間のランチブレイク)


สวัสดิการ


Benefit and Welfare

1. Group Insurance/Medical reimbursement covered by the Insurance Policy
2. Annual Dental fee 1,500Baht
3. Company’s Product
4. Annual Leave start at 8 days/year
5. Replacement Leave
6. Business Trip Allowance/ travel expense claim
7. Annual Revision of Salary (Consideration based on staff’s appraisal and company’s turnover)
8. Annual bonus (Consideration based on staff’s appraisal and company’s turnover)

福利厚生

1. 保険契約の対象となるグループ保険/医療費手当
2. 年間授業料1,500バーツ
3. 自社製品の優待
4. 年間休暇 8日/年
5. 代休
6. 出張手当/旅行経費請求
7. 年俸改定(スタッフの評価と会社の売上高に基づく)
8. 年次ボーナス(スタッフの評価と会社の売上高に基づく)

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Naturally Plus (Thailand) Co.,Ltd
ประเภทธุรกิจ  :  Beverages / Food / Restaurant / Catering / Hotel / Resort / Tourism / Travel Agency
เว็บไซต์  :  http://www.naturally-plus.com/th/th
ข้อมูลบริษัท  :  

Naturally Plus

The Global Healthcare Company


เป็นบริษัทขายตรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของผู้คนทั่วโลกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาผิวพรรณและสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพ ระดับสูง