สมัครงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต

KANEMITSU PULLEY CO.,LTD

KANEMITSU PULLEY CO.,LTD

บริษัท คาเนมิทสึ พูลเล่ย์ จากัด Kanemitsu Pulley Co.,Ltd. ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์นซีบอร์ด เลขที่ 64/23 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ก่อตั้งโรงงานที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 1999 และก่อตั้งโรงงานที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2013 ด้วยเงินลงทุน 90,000,000 บาท เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ทาการผลิตลูกรอกคล้องสายพาน บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในประเทศไทย ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต

KANEMITSU PULLEY CO.,LTD's Job

KANEMITSU PULLEY CO.,LTD's Job

KANEMITSU PULLEY CO.,LTD's Job

Plugdaeng Rayong

30000 - 40000

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Good

ทักษะภาษาอังกฤษ : Fair

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
Male
อายุ :
35-40 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
0 - 2 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


รายละเอียดงาน:
-แปลความหมายเป็นภาษาไทยและใช้สื่อสารกับพนักงาน
-แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
-เข้าร่วมการประชุมหลักๆของบริษัทและการประชุมผ่านทางวีดีโอ
-คอยสนับสนุนนายคนญี่ปุ่นและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-เพศ ชาย สัญญาชาติ ไทย
-อายุระหว่าง 35-40 ปี
-จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในด้านอุตสาหกรรม Engineering,Logistics,Engineering หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้าน Project Management หรือ Logistics
-ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในด้านการจัดการ และ 5 ปี ในด้านผู้จัดการใน production/ manufacturing or logistics หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในด้าน ERP systems
-มีความรู้ในด้าน ISO 9001, ISO/TS16949,ISO14001
-มีประสบการณืในด้านการวางแผนและงบประมาณ (กำไรและค่าใช้จ่าย)
-มีประสบการณ์ในด้านการวิเคาระห์ การแก้ปัญหา และการจัดการต่างๆ
-มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยว warehouse / supply chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้หรือทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น และทำงานคนเดียวได้

สวัสดิการ


-ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท
-ค่าเดินทางกรณีออกต่างจังหวัด (ศรีราชา, ชลบุรี, พัทยา, อำเภอบ่อวิน, อำเภอปลวกแดง)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้ยขยัน
-เงินค่าชำนาญงาน
-ประกันชีวิต
-โบนัส

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  KANEMITSU PULLEY CO.,LTD
ประเภทธุรกิจ  :  Automobile / Motor Vehicles / Parts
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :  

บริษัท คาเนมิทสึ พูลเล่ย์ จากัด Kanemitsu Pulley Co.,Ltd.

ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์นซีบอร์ด เลขที่ 64/23 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ก่อตั้งโรงงานที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 1999 และก่อตั้งโรงงานที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2013 ด้วยเงินลงทุน 90,000,000 บาท

เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ทาการผลิตลูกรอกคล้องสายพาน บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในประเทศไทย ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย