สมัครงาน : นักวิเคราะห์โครงการ

นักวิเคราะห์โครงการ

Bangkok Bank Public Company Limited

Bangkok Bank Public Company Limited

นักวิเคราะห์โครงการ

รหัสอ้างอิง : BANGKOKBANK_001-3

Bangkok Bank Public Company Limited's Job

Silom Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
N/A ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
5 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• พัฒนาและดูแลกำกับแผนการทำงานและงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
• ทำโปรแกรม Governance definition, จัดการและประสานงาน
• ทำโปรแกรมการจัดการการสื่อสาร
• แยกแยะและจัดหาทรัพยากรพื้นฐานสำหรับปัญหาต่างๆ, ความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงสถานะ หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงาน
• พัฒนา เป็นผู้นำและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้กว้างขึ้นจนไปสู่เป้าหมาย
• แยกแยะและจัดการกับปัญหา, ความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงานคุณสมบัติพิเศษ:

• มีประสบการณ์ในด้าน Project management และ execution
• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ขยันและมีความละเอียดรอบคอบ
• มีทักษะการจัดการที่ดี สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอิสระ
• มีทักษะการสื่อสาร, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการนำเสนอคุณสมบัติ:

• ปริญญาตรีสาขา Engineering, Computer Science or Business, และ advanced degree in MBA หรือ Finance
• มีประสบการณ์ 5 ปีด้าน Project Management, Cash Management และ Transaction Banking จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่สาขาสีลม

สวัสดิการ


ธนาคารกรุงเทพพร้อมเกื้อกูลพนักงานด้วยสวัสดิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนและครอบครัว ตัวอย่างเช่น

1. กองทุนประกันการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงานสำหรับพนักงาน

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. เบี้ยประกันชีวิตอัตราพิเศษ

4. ตรวจสุขภาพประจำปี

5. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานตามเงื่อนไขของทางธนาคาร

6. มีสถานพยาบาลประจำสำนักงานใหญ่ (สีลม) ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

7. สวัสดิการค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรพนักงาน

8. เงินกู้สวัสดิการอัตราพิเศษสำหรับพนักงาน (บ้าน,รถ,ศึกษาต่อ ป.โท,)

9. ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

10. เครื่องแบบพนักงาน

11. Sport Club เช่น Fitness Center,Football,Yoga

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Bangkok Bank Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ  :  Financial Services / Banking / Insurance
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :