สมัครงาน : พนักงานฝ่ายขาย (ภาษาญี่ปุ่น)

พนักงานฝ่ายขาย (ภาษาญี่ปุ่น)

Nissha Industrial and Trading Malaysia SDN.BHD. (Bangkok Representative Office)

Nissha Industrial and Trading Malaysia SDN.BHD. (Bangkok Representative Office)

The company’s name, Nissha Printing, may conjure up an image of a company that prints publications such as books. However its business is not only confined to that. Nissha’s Touch Sensors lead the way in touch input technology today, our surface decoration technology can change the looks from plastic to wood, we manufacture medical devices and consumable products, our hydrogen detectors has adopted in fuel cell vehicle and we develop DDS (Drug Delivery System). Nissha progress technologies since our founder started business in 1929. We maximize our capabilities driven by our technology, passion, and leadership to create value for the future. Nissha's technology is highly regarded not only by customers in Japan, but throughout the world. Nissha products are customized for each and every product provided to our customers. Our business would not be viable without the trust of our customers. Nissha's way of carrying out business is to work near to our customers throughout the world in a way that answers our customers' needs. Overseas sales have vastly surpassed domestic sales.

พนักงานฝ่ายขาย (ภาษาญี่ปุ่น)

รหัสอ้างอิง : Nissha001

Nissha Industrial and Trading Malaysia SDN.BHD. (Bangkok Representative Office)'s Job

Nissha Industrial and Trading Malaysia SDN.BHD. (Bangkok Representative Office)'s Job

Nissha Industrial and Trading Malaysia SDN.BHD. (Bangkok Representative Office)'s Job

Rajdamri Patumwan Bangkok

30000 - 70000

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Good

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai Nationality
เพศ :
N/A
อายุ :
30-39 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
2 - 5 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


รายละเอียดงาน :

- ขายชิ้นส่วนภายในและภายนอกของรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมคอนซูมเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบ ประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้า
- สนับสนุนและดูแลลูกค้าปัจจุบัน
- หาลูกค้าญี่ปุ่นรายใหม่ให้กับบริษัท
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า


คุณสมบัติผู้สมัคร :
- อายุ 30-39 ปี
- สัญชาติไทย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากสาขาวิชาใดก็ได้
- มีประสบการณ์ทางด้านการขายหรือด้านที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับธุรกิจ (JLPT N1-N3)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน (MS Office)
- มีความกระตือรือล้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับดี

สวัสดิการ


Benefit
- Social Insurance
- Medical insurance
- Provident fund,
- Language allowance(Japanese),
- Transportation allowance
- Position allowance

- Working time : 8:00 - 17:00 ( Mon - Fri )

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Nissha Industrial and Trading Malaysia SDN.BHD. (Bangkok Representative Office)
ประเภทธุรกิจ  :  Industrial Machinery / Automation Equipment
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :