สมัครงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

Puri company limited

Puri company limited

PAÑPURI is a modern-day lifestyle brand with an Eastern philosophy. Established in 2003, PAÑPURI offers high-quality skincare, personal care as well as wellness products and services that combine a wide range of traditional plants, roots and flowers with a modern well-being approach. PAÑPURI represents a place where we awaken to the perfect balance and harmony between our inner and outer selves, believing in the Eastern philosophy that true beauty is more than skin-deep and comes from within. Website: http://www.panpuri.com

ผู้จัดการฝ่ายขาย

รหัสอ้างอิง : pp001-4

Puri company limited's Job

Puri company limited's Job

Bangkok North Sathorn Road Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Excellent

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai Male/ Female
เพศ :
N/A
อายุ :
35-45 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
5 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


ลักษณะงาน

- สามารถรับผิดชอบ และ วางแผนการขาย เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
- วางแผนกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายในธุรกิจ OEM
- ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และ สร้างโอกาสให้ธุรกิจใหม่ๆได้
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- จัดการ และ สนับสนุนความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชาย หรือ หญิง อายุ 35-45 ปี สัญชาติไทย
- จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกียวข้อง
- มีประสบการณ์ทำเป็นผู้จัดการตลาดและการขาย อย่างน้อย 5ปี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีทักษะการบริหารจัดการ
- มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
- มีทักษะการสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
- สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ


สวัสดิการ

- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต
- ประกันทันตกรรม
- ค่าเผื่อสินค้า
- งานเลี้ยงประจำปี
- การฝึกอบรมและการพัฒนา
- โบนัส

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Puri company limited
ประเภทธุรกิจ  :  Medical / Pharmaceutical / Hospital / Health & Beauty Care
เว็บไซต์  :  http://www.panpuri.com
ข้อมูลบริษัท  :  


PAÑPURI is a modern-day lifestyle brand with an Eastern philosophy. Established in 2003, PAÑPURI offers high-quality skincare, personal care as well as wellness products and services that combine a wide range of traditional plants, roots and flowers with a modern well-being approach. PAÑPURI represents a place where we awaken to the perfect balance and harmony between our inner and outer selves, believing in the Eastern philosophy that true beauty is more than skin-deep and comes from within.

Working Day : Monday - Friday