สมัครงาน : Senior System Engineer (English Resume Only)

Senior System Engineer (English Resume Only)

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.

Senior System Engineer (English Resume Only)

รหัสอ้างอิง : TTNI04-3

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.'s Job

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.'s Job

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.'s Job

Lumpini Patthumwan Bangkok

24000 - 40000

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
Male
อายุ :
25-32 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานสัญญาจ้าง
ประสบการณ์การทำงาน :
3 - 5 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


รายละเอียดงาน:
- จัดการโครงการ
- ออกแบบ Infrastructure of Application Server/Client.
- ทำการการสนับสนุน Infrastructure System (Window Server,Application Server)
- ทำการสันบสนุน CAD System, Application and Implement CAD System
- ขยายความสามารถของ ทักษะการสนับสนุนและ การรวบรวม ระบบการดำเนินงาน มากขึ้น
- ทำการสนับสนุนหลังการขาย

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3-5 ปี
- Windows Server, Linux System and Environment.
- Network และ Infrastructure.
- ทำการออกแบบและสนับสนุนระบบ.
- การจัดการในส่วนของ Project /Issue/ Resource/Risk .
- Window Server Active Directory and Window Server System.
- จัดการระบบ Unix and Linux
- Basic Network System Routing and Switch.
- Database Management on Or Pleasant Persocle SQL Server and MySQL.
- สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือ สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ*****
สวัสดิการ


1. ค่าเดินทาง 1,000 บาท / เดือน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะการทำงาน
4. การประกันสุขภาพ (รวมคู่สมรสและบุตร)
5. ค่ารักษาทันตกรรม (กองทุนประกันสังคม)
6. ประกันอุบัติเหตุ
7. สวัสดิการค่าอาหาร 5,000 บาทต่อปี
8. โบนัส มิถุนายน และ ธันวาคม . (ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและกำไร)
9. สวัสดิการอื่นๆ
10. กิจกรรมของบริษัทและงานเลี้ยงปีใหม่
11. สวัสดิการต่างจังหวัด 100 บาท/วัน
12. ตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  IT - Hardware / Software / Telecommunication / Internet
เว็บไซต์  :  http://www.ttni.co.th/en/company/
ข้อมูลบริษัท  :  

TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd. is a fast growing collaborative between Toyota Tsusho Corporation (TTC) , Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd. and TT Network Integration Asia Pte. Ltd. to serve the network need of Toyota group and its affiliates outside Japan. Our focuses are on global network construction, application development, digital engineering, and support system to promote seamless technology throughout the group.  With continuously growing performance, we are expanding our business in response with rapid growth of the industry.  

We offer generous remuneration and benefit package for self- motivated, service- oriented, with high working ethic professionals who strive for career success and willing to be part of this dynamic team.