สมัครงาน : วิศวกรภาคสนาม

วิศวกรภาคสนาม

Nikkaki (Thailand) Co., Ltd.

Nikkaki (Thailand) Co., Ltd.

As the locally-incorporated subsidiary of Japan Chemical Engineering & Machinery Co., Ltd. in Thailand, NIKKAKI(THAILAND) aims to expand its integrated plant engineering business, from design to construction and after-sales services, globally from Thailand.

วิศวกรภาคสนาม

รหัสอ้างอิง : Nikkaki-002-2

Nikkaki (Thailand) Co., Ltd.'s Job

Nikkaki (Thailand) Co., Ltd.'s Job

Nikkaki (Thailand) Co., Ltd.'s Job

Asoke Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : None

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
N/A ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
0 - 3 ปี
จำนวนที่รับ :
3 ตำแหน่ง

รายละเอียด


รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานให้มีคุณภาพ

- ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน

- ควบคุมคุณภาพ แผนงานและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและประสานงานกับทางลูกค้า

- บริหารเวลาการทำงานให้ตรงตามแผนที่กำหนด

- ตรวจสอบ ติดตามการทำงาน และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, โยธา, ไฟฟ้า

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

- สามารถออกไปประจำที่ภาคสนามได้

- สามารถขับรถยนต์ได้

- ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

สวัสดิการ


สวัสดิการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพกลุ่ม

- กองทุนประกันสังคม

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับไปดูงาน (ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร)

- ท่องเที่ยวประจำปี

- ตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Nikkaki (Thailand) Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Architecture / Building / Construction / Furnishings
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :