สมัครงาน : วิศวกรออกแบบซอฟแวร์

วิศวกรออกแบบซอฟแวร์

Transtrons (Thailand) Co.,LTD

Transtrons (Thailand) Co.,LTD

วิศวกรออกแบบซอฟแวร์

Transtrons (Thailand) Co.,LTD's Job

Transtrons (Thailand) Co.,LTD's Job

Samseannok Huay Kwang Bangkok

20000 - 30000

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
22-30 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
1 - 5 ปี
จำนวนที่รับ :
10 ตำแหน่ง

รายละเอียด


บทบาทและความรับผิดชอบ:

- การออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Embedded Software) สำหรับอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์
- ประสานงานการพัฒนาซอฟต์แวร์กับระบบวิศวกรรมและทีมงานวิศวกรรมฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติ:

- สัญชาติไทยเท่านั้น
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เครื่องยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, การควบคุมทางวิศวกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 - 5 ปีใน Embedded Firmware/ การพัฒนาซอฟแวร์.
- มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะที่มีศักยภาพในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
- สามารถที่จะไปฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น
- มีความสามารถทั้งการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (สามารถสื่อสารในภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ ระดับ N2 ขึ้นไป)
- ใจรักการบริการ, มีทักษะการติดต่อสื่อสาร, ทัศนคติเชิงบวก, มีความกระตือรือร้น,สามารถทำงานเป็นทีม และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

สถานที่ทำงาน :
ตึกโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 (ถนน รัชดาภิเษก)

สวัสดิการ


- เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัส 2 ครั้งต่อปี
- ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
- เครื่องแบบพนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Transtrons (Thailand) Co.,LTD
ประเภทธุรกิจ  :  IT - Hardware / Software / Telecommunication / Internet
เว็บไซต์  :  http://www.transtron.com/en/
ข้อมูลบริษัท  :  

TRANSTRON (THAILAND) Co., Ltd., is a joint venture between Fujitsu Group and Isuzu of Japan . Now, we are looking new members in below position for joining our team quickly.