สมัครงาน : Software Development (Working in JAPAN)

Software Development (Working in JAPAN)

SB Human Capital Corp.

SB Human Capital Corp.

for IT person. You have a big chance to work in Japan with Japanese big name company!

Software Development (Working in JAPAN)

รหัสอ้างอิง : SBHC002

SB Human Capital Corp.'s Job

Tokyo

80000 ++

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Good

ทักษะภาษาอังกฤษ : None

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thailand
เพศ :
N/A
อายุ :
22-40 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
1 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


รายละเอียด

- ออกแบบและพัฒนาระบบ เช่น Linux, Apache, tomcat, Postgres, Java, Spring เป็นต้น.
- ดำเนินการและซ่อมบำรุง
- บริหารจัดการบริษัทหน่วยงานนอก.


คุณสมบัติ

- มีทักษะในการใช้ application coding skills.
- มีประสบการณ์การใช้ Linux/RDBMS .
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (JLPT Level N3 at least)

สวัสดิการ


- ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
- ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าคนญี่ปุ่น

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  SB Human Capital Corp.
ประเภทธุรกิจ  :  Human Resources Management
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :