สมัครงาน : System Analyst (Manufacturing, SCM)

System Analyst (Manufacturing, SCM)

Thai NS Solutions Co., Ltd.

Thai NS Solutions Co., Ltd.

System Analyst (Manufacturing, SCM)

รหัสอ้างอิง : NS005

Thai NS Solutions Co., Ltd.'s Job

Thai NS Solutions Co., Ltd.'s Job

Thai NS Solutions Co., Ltd.'s Job

Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
28-38 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
5 - 10 ปี
จำนวนที่รับ :
5 ตำแหน่ง

รายละเอียด


Responsibilities

- Requirement definition, fit & gap analysis.
- Software documentation thus System workflow, Use case, ER-Diagram, Data dictionary, Basic and Program specification.
- Coordinate projects for a smooth operation/ service/ customer satisfaction.
- Working closely with programmers and software developers to build the system.
- Overseeing installation and testing correcting problems before the final version is released
- Providing staff training and instruction manuals for the new or upgraded system.

Qualification
- Thai nationality, Male or Female, Age 28-38 years old.
- Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field.
- Be able to read / write and speak general conversation in English or Japanese.
- Working experience in system development 5-15 years.
- Experience in IT Project of Manufacturing (Production) or SCM (Logistics) as a PM or Application Leader or SA.
- Strong analytical and problem-solving skills

 Management Skills
- Planning task & schedule by WBS(Work Breakdown Structure).
- Issue management for system bug etc.
- Check & control the result of member's tasks.

 IT Skills (SW engineering)
- Coding skill in Java or .Net
- Knowledge about Web application development
- Knowledge about SQL and Database(SQL Server , Oracle etc.)
- Knowledge about Software engineering(Spiral model, Agile model etc.)
- Knowledge about Software quality check & control management.
- Design software program specification & Documentation.
- Design test case for software program & Documentation.

สวัสดิการ


Working Hour: 08:30-17:30

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Thai NS Solutions Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Others
เว็บไซต์  :  http://www.ns-sol.co.jp
ข้อมูลบริษัท  :  

We've moved to Empier tower, Sathorn.

New and blight environment for employees !


Thai NS Solutions is a system integration company of Nippon Steel group which is the major and top mejor heavy industly company.


1960 NS Solutions Corporation founded in Tokyo, Japan

         as a Nippon Steel Sumitomo Metal group  .

2013 Thai NS Solutions Co., Ltd. , Bangkok

          as a affiliate company of NS Solutions Corporation

2014 Merged with Palsys Software Co., Ltd. That founded in 1996