สมัครงาน : Warehouse Control (URGENTLY REQUIRED!!!)

Warehouse Control (URGENTLY REQUIRED!!!)

Kobayu (Thailand) Co., Ltd.

Kobayu (Thailand) Co., Ltd.

Warehouse control in need!!!

Warehouse Control (URGENTLY REQUIRED!!!)

รหัสอ้างอิง : KBY01-3

Kobayu (Thailand) Co., Ltd.'s Job

Kobayu (Thailand) Co., Ltd.'s Job

Bangkok

N/A

เงินเดือน (THB)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Good

ทักษะภาษาอังกฤษ : Good

คุณสมบัติผู้สมัคร


สัญชาติ :
Thai
เพศ :
N/A
อายุ :
35-45 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประเภทของการทำงาน :
งานประจำ
ประสบการณ์การทำงาน :
3 - 5 ปี
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง

รายละเอียด


Qualifications :
- Male/Female
- Thai Nationality
- Aged 35-45 years old
- Bachelor's degree in any related field
- 3-5 Experience in warehouse operation & inventory management
- Strong leadership and management skill
- Having knowledge about ISO:9001, ISO:14001,5s,Safety system, Kaizen and Problem Analysis
- Willing to learn new things and ability to work under strong pressure
- Good command in English language (Japanese will be advantage)
- Good computer skills in MS Office;Words & Exel
- Have own vehicle with driving license
- Able to work at Kobayu warehouse, Ticon Logistic park, Bangna-Trad Km.39Key Responsibilities :
- Administration of all warehouse activities
- Controlling all inventory transaction (in-out) for accuracy and proper storage of all stock items
- Checking stock items every month and generate report by monthly, annually, and update concerned information
- Planing and controlling about setting product and delivery
- Coordinate with other department on inventory management
- Taking care of ISO documents and other related documents in warehouse
- Purchasing and controlling about warehouse consumable products
- Providing warehouse facilities and taking care of warehouse maintenance
- Operate about safety system in warehouse activities, machines, and equipment to operate with safety
- Prioritize and assign tasks to ensure that warehouse activities, machines, and equipment to operate with safety
- Working time ; 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

สวัสดิการ


Welfare & Benefits :

- Uniform
- Medical and life insurance
- Provident fund
- Bonus (Twice a year)
- Annual leave
- Extra holiday
- Transportation allowance

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อบริษัท  :  Kobayu (Thailand) Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ  :  Automobile / Motor Vehicles / Parts
เว็บไซต์  :  -
ข้อมูลบริษัท  :