Ozaki career talk 2016

 
[ วันที่ : 11/05/2016 ]
 
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 Jobsugoi.com ร่วมมือกับ Asian Institute of Technology จัดงานสัมมนา ที่มีชื่อว่า Ozaki career talk 2016
เป็นงานสัมมนาในภาคของการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการสมัครเข้าทำงานในบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย หรือต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนไปสมัครงานจริง
>>> หัวข้อบรรยาย: How to make your “excellent career” at Japanese company?
>>> โดย CEO Dr.Masanori OZAKI
ขอขอบคุณนักศึกษาชาว AIT ทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในครั้งนี้ หวังว่าทุกๆท่านจะได้รับความรู้จาก ท่าน CEO ของ Jobsugoi.com กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว แล้วพบกันใหม่ในปลายปีนะคะ