โอกาสร่วมงานกับสถาบันการเงินระดับโลกมาแล้ว!!!!!!!!

 
[ วันที่ : 14/06/2016 ]
 
สมัครและสัมภาษณ์ทันที
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-15.00 น.
ที่งาน krungsri career day ศูนย์สรรหาและว่าจ้างบุคลากร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3
** ธนาคารจัดรถรับส่งจาก MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 4 ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. **
*** โปรดเตรียม Resume มาในวันสมัคร ***
เปิดรับสมัครงานหลายอัตราสำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน
> Commercial and Retail Banking <
- Credit Analyst (SME/Corporate/Japanese Corporate)
- Investment Banking
- Relationship Manager (SME/Corporate/Japanese Corporate/Wealth Management)
- Bancassurance Sales Management Manager
- Senior Cash Management Sales
- Corporate Banking Service Officer
- Global Markets Dealer
- Senior CRM Mass Segmentation
- Mortgage Sales Manager
- Mortgage Product Manager
> Audit/Legal/Compliance <
- Audit /Senior Auditor
- IT Auditor
- Lawyer/Senior Lawyer
- Senior/Manager Compliance
> Finance/IT <
- Accounting Officer
- Senior Financial Analyst
- Application Developer/PM/IT Architect
> Risk Management <
- Commercial & Operational Risk Officer
> Credit Underwriting <
- Credit Underwriter (Corporate/SME)
> Operations <
- Appraisal/Collateral (Corporate/SME)
- Trade Finance Officer
- Securities Service Officer-Global Market& Transactional Banking

**คุณสมบัติ**
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- หากมีประสบการณ์ตรงในสายงานหรือจากสถาบันการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ